Rekisteriseloste

Suunnittelutoimisto Laakean tietosuoja- ja rekisteriseloste
Laadittu: 13.8.2019

Rekisterinpitäjä

Suunnittelutoimisto Laakea
y: 2473496-5
Kauppakatu 7, 85800 Haapajärvi
040 770 5584
miia@laakea.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Miia Jämsä
Kauppakatu 7, 85800 Haapajärvi
040 770 5584
miia@laakea.fi

Rekisterin nimi

Suunnittelutoimisto Laakean asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Suunnittelutoimisto Laakean asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja, joita voivat olla nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, työnantaja, asema yrityksessä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen ja markkinointiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suunnittelutoimisto Laakea voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa päämiehelleen Omega-Kodit Oy:lle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suunnittelutoimisto Laakea ei luovuta asiakasrekisterin tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Suunnittelutoimisto Laakean asiakasrekisteri on tallennettu yrityksen tietokoneelle. Lisäksi tiedostoista on varmuuskopio Google Drive-pilvipalvelussa. Lisäksi asiakkaiden yhteystietoja säilytetään yrityksen puhelimessa. Tietokonetta, puhelinta sekä pilvipalvelua hallinnoi Suunnittelutoimisto Laakean omistaja ja rekisterin ylläpitäjä Miia Jämsä. Sekä tietokoneessa, puhelimessa että pilvipalvelussa on salasanat sisäänkirjautumiseen. Lisäksi tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteristä vastaava henkilö johtaa toimenpiteen käsittelyä.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Suunnittelutoimisto Laakea poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Suunnittelutoimisto Laakeaa poistamaan häntä koskevat tiedot.